Skip to content

MeinkesBUREAU arbejder med at profilere organisationer. Vi hjælper med at afklare organisationens fokus – og derefter benytte forskellige kommunikative redskaber, som alle har til formål at skabe en klar profil i omverdenens øjne.

For os at se er en klar profil en essentiel del af det at skabe resultater for sine medlemmer.

Vi arbejder med:

  • At afklare, hvilke visioner organisationen har – og hvilke målsætninger den med fordel kan gå efter.
  • At profilere organisationen gennem forskellige former for PR-arbejde. Dvs. medlemsrettede aktiviteter, magasinudvikling, pressearbejde og lobbyarbejde.
  • At evaluere organisationens aktiviteter – fx projekter eller uddannelsesaktiviteter – i forhold til sine målsætninger.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.